Opmåling til garageport

Korrekt opmåling er vigtigt – for at sikre, at porten får den nødvendige plads og kommer til at passe til garageport åbningen, skal du kontrollere, at minimumspladskravet inde i garagen er opfyldt.

Bemærk

Normal overhøjde beslag kræver, at den fri overhøjde over portåbningen er mere end 320 mm. Hvis overhøjden (O) er mindre, vælges lav overhøjde beslag.

Lav overhøjde beslag kræver, at frihøjden over porthullet er mere end 210 mm. Hvis frihøjden er mindre, vælges Extra-lav overhøjde Jf. pladskrav for Extra-lav overhøjde. Vælg derefter den garageporthøjde, som passer til ændringen af lysningshøjden (H).

Minimumsmål
Bredde B: 1800-3050 mm
Højde H: 1800-2500 mm
Overhøjde O: > 165-185 mm
Sideplads højre SH: > 90 mm
Sideplads venstre SV: > 90 mm
Rumdybde D: > 3350 mm
Garageport opmåling
Garageport opmåling portåbning gulv

Kontroller også gulvet

Ved garageportåbningen skal gulvet være plant og i vater, for at garageporten kan slutte tæt. Det er ligeledes en fordel, hvis gulvet ved garageportåbningen har lidt fald udad, så regnvand kan ledes bort.

Garageport opmåling rumdybde tværbjælker

Rumdybde/tværbjælker

Garagens rumdybde/afstand til eventuelle tværbjælker, loft lem eller anden hindring i garageportens drift zone under loft, skal opfylde de minimumskrav, som skemaet her til højre angiver.

El-kontakt garageportåbner 1

El-kontakt

El-kontakt for fødestrøm (230V) til evt. garageportautomatik placeres i loftet ca. 3,5 m inde i garagedybden, midt for lysåbningen.